วันพุธ 12 สิงหาคม 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > กินเที่ยว ข่าวภูธร ข่าววันนี้ แกลเลอรี > วัดมงคลทับคล้อ ตำนานสำนักเรียนบาลีอันลือชื่อ ลูกศิษย์สืบสานคำขวัญพวกเราต้องรักกัน

วัดมงคลทับคล้อ ตำนานสำนักเรียนบาลีอันลือชื่อ ลูกศิษย์สืบสานคำขวัญพวกเราต้องรักกัน

หมวดหมู่ : กินเที่ยว, ข่าวภูธร, ข่าววันนี้, แกลเลอรี 14 สิงหาคม 2018 เปิดอ่าน 6,813 ครั้ง


วัดมงคลทับคล้อตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ ภายในบริเวณวัดปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฎีสงฆ์ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณเวที เจดีย์บำรุงสุข ศาลาธรรมสังเวช และโรงครัว พื้นที่บางส่วนปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาแก่ผู้มาเยือน ดูร่มรื่น วัดนี้เริ่มสร้างครั้งใดเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่มีการประกาศเป็นวัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒

โดยใช้ชื่อว่า วัดท่ามงคล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดมงคลทับคล้อ เพื่อสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน คือ บ้านทับคล้อ เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒ ครั้ง คือ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ปัจจุบัน พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี วงษ์ขันธ์) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส บริหารและดูแลกิจการคณะสงฆ์ภายในวัด


ในอดีต วัดนี้มีความสำคัญต่อการเรียนพระปริยัติของคณะสงฆ์ไทยในต่างจังหวัดมาก โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พระเทพญาณเวที (บุญมา สังเขป) ได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ เพื่อเข้าเรียนนักธรรมและบาลี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง มีพระภิกษุสามเณรสมัครเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก โดยพักอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งนี้ บางปีมีจำนวนมากถึง ๓๐๐ กว่ารูป และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยยึดคำขวัญว่า “พวกเราต้องรักกัน” ผู้ที่เรียนสำนักแห่งนี้สามารถสอบผ่านเป็นมหาเปรียญไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ รูป เคยสอบผ่านบาลีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นอันหนึ่งของประเทศ และสอบเป็นมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ในนามสำนักของวัดและสำนักวัดอื่นไม่ต่ำกว่า ๔๐ รูป จนได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสำนักเรียนตัวอย่างและเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หลังจากที่พระเทพญาณเวที (บุญมา สังเขป) ได้มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระภิกษุสามเณรอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้ลดลง เหลือเพียงไม่กี่รูป บางปีมีเพียง ๙ รูปเท่านั้น แต่ทางวัดยังคงสภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ได้ชมอยู่


เมื่อครั้ง พระเทพญาณเวที ยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะเดินทางมาอบรมและกำลังใจแก่ลูกศิษย์ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตใกล้เคียงเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร เขตจักรวรรดิ และวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วกิจกรรมดังกล่าวก็หมดไป ถึงแม้กิจกรรมดังกล่าวจะหมดไป แต่ลูกศิษย์ของท่านยังคงจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แด่ท่านเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยปกติจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลที่วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ มีพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ปีนี้จะจัดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑๐ : ๐๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า “วันบูรพาจารย์” เพื่อเป็นการสืบสานคำขวัญที่ท่านสอนว่า “พวกเราต้องรักกัน” ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว….

ขอบคุณเรื่องแนะนำจาก
อ.ณัฐพงษ์ นาคถ้ำ รายงาน

ติดตามข่าวสารจากพวกเราได้ที่
www.rtpanews.com

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ กินเที่ยว

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook