วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > กินเที่ยว ข่าวภูธร ข่าววันนี้ > ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหารเปิดงาน ” เที่ยววิถีชุมชน ยลเมืองมุก snook สุขสองฝั่งโขง ” โครงการนิทรรศการท่องเที่ยว โดยชุมชน ชมนิทรรศการ 4 หมู่บ้าน เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหารเปิดงาน ” เที่ยววิถีชุมชน ยลเมืองมุก snook สุขสองฝั่งโขง ” โครงการนิทรรศการท่องเที่ยว โดยชุมชน ชมนิทรรศการ 4 หมู่บ้าน เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่ : กินเที่ยว, ข่าวภูธร, ข่าววันนี้ 1 สิงหาคม 2019 เปิดอ่าน 18,932 ครั้ง


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเที่ยววิถีชุมชนยลเมืองมุก snook สุขสองฝั่งโขง ในโครงการนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร โดยการใช้กิจกรรมนิทรรศการ โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญ ที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ และประชาชนทั่วไป เกิดการรับรู้ รับทราบ เข้าใจมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในด้านภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้อย่างยั่งยืน

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า รัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้กำหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยว คุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านฯ การจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของหมู่บ้าน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายได้ การจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ได้มีการบูรณาการแนวทาง D-HOPE หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ที่ได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชน ได้อย่างยั่งยืนโดยการใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้านนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมนั้น จะมีการแสดงพื้นบ้านที่สื่อถึงวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารทุกวัน ตลอดการจัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP อาหารถิ่น ของดีของเด่นของจังหวัดมุกดาหาร มากกว่า 40 ร้านค้า ชมนิทรรศการจาก 4 หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย บ้านคำนางโอก บ้านหนองหนาว บ้านหว้านใหญ่และบ้านหนองสูง ที่สำคัญทุก ๆ วันของการจัดงานจะมีศิลปินมาร่วมสร้างความสนุกทุกวัน โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม พบกับ ” มนต์แคนแก่นคูน ” วันที่ 1 สิงหาคมพบกับ ” ลำเพลิน วงศกร ” วันที่ 2 สิงหาคมพบกับ ” นุช วิลาวัลย์ ” วันที่ 3 สิงหาคมพบกับ” เอิ้นขวัญ วรัญญา ” และวันที่ 4 สิงหาคมพบกับ ” กานต์ ทศน ”


*******************************
ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว สำนักข่าวสมาคมตำรวจ มุกดาหาร รายงาน

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ กินเที่ยว

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.นี้
6 มกราคม 2020

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook