วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววันนี้ อาชญากรรม เกาะข่าวเด็ด > การประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววันนี้, อาชญากรรม, เกาะข่าวเด็ด 7 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 14,487 ครั้ง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พอใจในภาพรวมภายหลังสั่งเข้มงวดการแข่งขันรถบนทางสาธารณะ ที่ผ่านมา และต้องการให้ปัญหานี้หมดไปอย่างยั่งยืน จึงได้มีนโยบา ให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการแข่งรถบนทางสาธารณะ เพื่อให้การดำเนินการมีความเข้มข้น และมีการควบคุมกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สถิติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคงมาตรการเข้มงวดปราบปรามจับกุมขยายผล รวมไปถึงดำเนินคดีกับผู้ที่ให้การสนับสนุนและร้านค้า ขณะที่ประชาชนได้แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมกันปราบปรามการแข่งรถบนท้องถนนให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร

โดยตำรวจยังบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกกรณี พร้อมเน้นย้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทงและช่วงปลายปีซี่งจะมีการรื่นเริงต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่ จะเพิ่มคามเข้มการปฎิบัติการเชิงรุกให้มากขึ้น ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยของผู้อื่น และมอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนนโยบายอย่างจริงจัง
โดยมีหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/2095 ลง 26 มิ.ย.62 กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ เพื่อให้การแข่งรถในทางหมดไป และมีคำสั่ง ตร. 365/2562 ลง 26 มิ.ย.62 แต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเพิ่มความเข้มในการแก้ไขปัญหาแข่งรถในทางมาโดยตลอด

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึได้มีคำสั่ง ที่ 560/2562 ลง 3 ต.ค.62 ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตร. (ศปข.ตร.) โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

จากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายปี ซึ่งจะมีเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง คริสมาสต์
ปีใหม่ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศผ่านพ้นฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแข่งรถในทาง และเข้าสูฤดูหนาว
ซึ่งเอื้ออำนวยต่อเข้ามารวมกลุ่มแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

ในวันนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตร. (ศปข.ตร.) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและกำชับให้ข้าราชการตำรวจได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ท่าน ผบ.ตร. ได้เคยสั่งการไว้ 4 มาตรการ คือ  คือ 1. มาตรการป้องกันเชิงรุก (ก่อนเกิดเหตุ)
2. มาตรการปราบปราม(ขณะเกิดเหตุ) 3. มาตรการสอบสวนขยายผล ๔. มาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด ให้มีผลการดำเนินการเห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผลการจับกุม ตั้งแต่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ – 27 ต.ค.๖๒ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีดังนี้

1. แข่งรถในทางและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฯ และสนับสนุน     1,157      ราย    

ให้มีการแข่งรถหรือให้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย      

2. ดำเนินคดีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก​​     2๒๔   ราย
3. ดำเนินการตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 และ 46/2558 ​​     1๙,๓๓๑ราย

(ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บน)

4. ดำเนินคดี ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ ​​​​      2๓๐ราย

    ตรวจค้น/ประชาสัมพันธ์ ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ ​​      ๔๓,๕๘๑ร้าน

5.  ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน​​​​      ๒,๘๐๗ชิ้น

6.  ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่เกี่ยวข้อง​​      ๓๕๗,๐๗๐ราย

7.  ดำเนินคดีกับ Admin Page ​​​                 ๘๐ราย

8.  ตรวจยึดรถยนต์                            ​​​​      1,๑๘๐คัน

      รถจักรยานยนต์ ​​​​      ๘๖,๓๕๔คัน

9. ความผิดอื่นๆ​​​​      ๑๓๐ ราย

10. จัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง​​      ๕๗,๖๙๒ราย

11. กรณีจับกุมผู้ต้องหาส่งฟ้องศาล และศาลมีคำสั่งให้ริบรถของกลาง​​      ๙๔ คัน

สำหรับนโยบายของ ผบ.ตร. ที่มีแนวคิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับตำรวจโดยการมอบเงินค่าตอบแทนการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดให้แก่ประชาชนนั้น  มีผลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 3.ย. 5 พ.ย.62 ประชาชนส่งข้อมูลเบาะแสการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม 1,172 ราย เข้าข่ายได้รับเงินค่าตอบแทน
จำนวน 13 ราย, เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้กับผู้แจ้งเบาะแสแล้ว จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท,
อยู่ระหว่างดำเนินการทางเอกสาร จำนวน 5 ราย และอยู่ระหว่างการติดตามเบาะแส จำนวน 24 ราย
รวมทั้งสิ้น 37 ราย ดังนี้

(1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191   จำนวน    1,077  ราย

(บช.น. จำนวน 70 ราย, ภ.1-9 จำนวน 1,007 ราย)

(2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1599   จำนวน         41   ราย
(3) ศูนย์โซเชียลมีเดีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จำนวน        54   รายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางสายด่วน 1599 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 และส่งคลิปวิดีโอแจ้งข้อมูลเบาะแส
ที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจทราบ ในช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร.

ขอบคุณเรื่องแนะนำจาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.นี้
6 มกราคม 2020

นายกรัฐมนตรีรับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ รวมจำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook