วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวภูธร ข่าววันนี้ อาชญากรรม > นายกรัฐมนตรีเน้นการศึกษาของเยาวชน ต้องเท่าทันการเปลี่ยนของโลกและเทคโนโลยี

นายกรัฐมนตรีเน้นการศึกษาของเยาวชน ต้องเท่าทันการเปลี่ยนของโลกและเทคโนโลยี

หมวดหมู่ : ข่าวภูธร, ข่าววันนี้, อาชญากรรม 5 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ พัฒนาเยาวชนไทย ในรายการ Government Weekly สรุปประเด็นดังนี้

ในช่วงแรก นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการศึกษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ที่ได้รับการสนับสนุนในด้านของการศึกษาผ่านเครือข่ายน้ำตาลมิตรผล ภาคธุรกิจเอกชนเมื่อเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน จะต้องส่งเสริมประชาชนในพื้นที่นั้นด้วย เช่น การสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับแนวทางการศึกษาแบบประชารัฐที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาบริหารจัดการบุคลากร กิจกรรม หลักสูตร รวมไปถึงด้านงบประมาณการศึกษา

นายกรัฐมนตรียังกล่าวในรายการ ฯ ต่อไปว่า ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการค้นคว้าทดลองเทคโนโลยีเพื่อใช้ในอนาคต แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี มีความกตัญญู มีมารยาททางสังคม และการฝึกทักษะ พัฒนาฝีมือเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต อาทิ โครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ connext ed ที่เยาวชนต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยรัฐบาลต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเดินหน้าไปสู่การศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากไปถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและประชาชนทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่ เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ต้องมีภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งสิ่งนั้นคือการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จัก รัก สามัคคี เป็นพลเมืองดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

………………………….
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวภูธร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook